Dow Corning SYLGARD 184

Dow Corning SYLGARD 184

(1 đánh giá)

Dow Corning SYLGARD 184

bao gồm hai thành phần tỷ lệ trộn 1;10.

Ứng dụng cho lính vực điện tử, bán dẫn.

Phạm vi sử dụng  ~ 55 ℃ đến  ~ 200 ℃.

DC 184

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)